Veiligheidsontwikkelingen

Woninginbraken zijn een probleem in Nederland. Het aantal woningovervallen neemt af, maar het aandeel woningovervallen binnen het totale aantal overvallen stijgt. Een woninginbraak of woningoverval heeft grote impact op slachtoffers. Veilig wonen is dan ook een thema dat veel aandacht verdient en krijgt. De aanpak van woninginbraken is een prioriteit van het kabinet.

Dat er veel aandacht is voor deze vorm van High Impact Crime blijkt wel uit de diverse initiatieven voor inbraakpreventie in verschillende gemeenten. Naast de inmiddels bekende praktijkvoorbeelden zoals ‘Het donkere dagen offensief’ en de campagne ‘Witte Voeten’, neemt inbraakpreventie ook diverse andere vormen aan.
Zo krijgt woninginbraakbestrijding in Midden-Nederland gestalte tijdens de Week tegen Woninginbraak. Tijdens die week vragen gemeente, politie en Openbaar Ministerie met tal van instrumenten extra aandacht voor de problematiek.

Met de slogan ‘112, daar pak je inbrekers mee’ wil de politie de pakkans vergroten en benadrukken dat het alarmnummer 112 ook bij vermoedens van een mogelijke inbraak bereikbaar is.

De gemeente Veenendaal stelde een top 20 van (vermeende) woninginbrekers op. De inbrekers uit de top 6 krijgen een individuele aanpak van politie, gemeente en de andere partners in het veiligheidshuis