Veiligheidsontwikkelingen

Datum: 06-03-2020 09:02:04

Hoe veilig is Nederland anno nu? Op Trends Online geeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een overzicht van actuele ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid.
In het Trendsignalement zet het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de belangrijkste veiligheidsontwikkelingen van nu op een rij. De focus ligt op trends in maatschappelijke veiligheid, dat wil zeggen criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheid die zich afspelen in het publieke domein en alledaagse leven.

Bij elk veiligheidsprobleem dat in het Trendsignalement aan bod komt, wordt met een smiley aangegeven of er sprake is van een positieve of negatieve ontwikkeling. Sommige trends worden getypeerd als hardnekkige problematiek, bijvoorbeeld wanneer een veiligheidsprobleem cijfermatig niet of nauwelijks verbetert ondanks extra of nieuwe (beleids)interventies.

Bij alle trends in het Trendsignalement wordt niet alleen aandacht besteed aan een probleemomschrijving, maar ook aan inzichten in aanpakken ter bestrijding van de problematiek. Achtergrondinformatie over deze interventies is te vinden via links in de tekst